Loading...

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

วันตรุษ อีดิลฟิตรี (ฮารีรายอ)


         ครูกัมพลขอแนะนำให้รู้จักกับวันตรุษ อีดิลฟิตรี (ฮารีรายอ) ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม โดยในวันนี้จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย ร่วมกันทำพิธีละหมาดวันอีดในมัสยิด การเยี่ยมเยืยนญาติพี่น้อง รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น
ฮารีรายอ แปลว่า วันใหญ่ หรือ วันอีด (ทับศัพท์จากภาษาอาหรับ)
วันอีดมี 2 วันในแต่ละปีคือ
1. อีดิลฟิตริ ภายหลังการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จะมีเลี้ยงอาหารให้แก่ญาติมิตร หลังจากละหมาดอีด
2. อีดิลอัฎฮา ในวันที่ 10 หลังจากอีดิลฟิตรี ประมาณ 2 เดือน จะมีการเชือดสัตว์พลี (กุรบาน)และเลี้ยงอาหารให้แก่ญาติมิตร หลังจากละมาดอีด
สิ่งที่มุสลิมปฏิบัติในวันอีดิ้ลฟิฏรี
1.เตรียมตัวเพื่อไปละหมาดอีดิลฟิฏรี ด้วยการทำความสะอาดร่างกายและส่วมใส่เสื้อผ้าที่สวยงาม
2. การจ่าย ซะกาตฟิตเราะฮฺ (ทานบังคับ)
คือ ซะกาตที่จำเป็นจะต้องจ่ายอันเนื่องจากหมดภาระถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ซึ่งจำเป็นแก่มุสลิมทุกคน สำหรับปริมาณที่ต้องจ่าย คนละ ประมาณเกือบ 4 ลิตร ของอาหารหลักในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น ในประเทศไทยคือ ข้าวสาร เป็นต้นโดยจะจ่ายให้คนยากจน หรือให้เจ้าหน้าที่เก็บซะกาตของมัสญิดก็ได้ เพื่อจะได้แจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับซะกาตต่อไป
3. ขออภัยซึ่งกันและกัน
4. ไปเยี่ยมญาติและเพื่อนๆ
5.ถือศีลอดอีก 6 วัน หลังจากวัน อีดิ้ลฟิตรี ซึ่ง เป็นการถือศีลอดซุนนะฮฺ(ตามความสมัครใจและตามแบบฉบับศาสดา) ท่าน ร่อซูลุลลอฮฺ กล่าวว่า "ผู้ใดถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วติดตามหลังจากรอมฎอนอีก 6 วันจากเดือนเซาวัล เสมือนกับว่าเขาถือศีลอดทั้งปี"
"หวังว่าหลายคนคงจะหายสงสัยน่ะ ว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไรกับคนมุสลิม"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Loading...